Želite biti dnevno obveščeni o vseh pomembnih poslovnih in finančnih dogodkih, povezanih s poslovnimi subjekti po vašem izboru?
Potrebujete podrobne poslovne informacije o obstoječih in bodočih poslovnih partnerjih?
Ste vložili izvršbo zoper dolžnika, za katerega se je pozneje izkazalo, da je v stečajnem postopku, ali pa morda zamudili prijavo svoje terjatve?
Leta 2019 se je začelo več kot 3.300 novih insolvenčnih postopkov pravnih in fizičnih oseb. V vseh insolvenčnih postopkih skupaj je bilo več kot 120.000 objav. V sodni register je bilo vpisanih več kot 48.000 sprememb. Opravljenih je bilo več kot 40.000 blokad transakcijskih računov. Na seznam davčnih neplačnikov je bilo dodanih več kot 5.000 pravnih oseb.
Insolvenčni postopki
Vse insolvenčne objave od leta 2008, vključno s prilogami, z dnevnim osveževanjem
Blokade TRR
Prikaz aktualnih blokad računov podjetij s prikazom zgodovine
Sodni register
Vse objave iz sodnega registra od leta 2011, vključno s prilogami, z dnevnim osveževanjem
Davčni neplačniki
Za vsak subjekt je na vidnem mestu označeno, ali je na seznamu davčnih neplačnikov FURS, vključno z vso zgodovino omemb na seznamu
Povezana podjetja
Na podlagi podatkov iz različnih virov portal poišče podjetja, ki so kapitalsko ali kako drugače povezana
Povezane osebe
Seznam družbenikov, članov nadzornih organov in zastopnikov, povezanih s konkretnimi subjekti
Sodne obravnave
Če je podjetje stranka v sodnem postopku, se objavijo osnovni podatki o obravnavi na sodišču
Medijske objave
Portal poišče omembo iskanega subjekta med več kot 200.000 spletnimi novicami
Nakazila v tujino
Seznami nakazil z datumi in zneski, ki jih podjetje nakaže prejemnikom zunaj Slovenije
Dnevno obveščanje o spremembah
Ker se zavedamo, da je le pravočasna informacija koristna informacija, portal INSOLV-INFO zagotavlja dnevno obveščanje o vseh poslovnih spremembah, ki so pomembne pri vašem poslovanju.
Vsako jutro vam na vaš elektronski naslov dostavimo seznam vseh procesnih dejanj v insolvenčnih postopkih prejšnjega dne, za vsa podjetja, ki ste jih dodali na vaš seznam za spremljanje. Seznam je opremljen z vsemi ključnimi informacijami ter povezano do konkretnega procesnega dejanja na portalu INSOLV-INFO, vključno z vsemi prilogami. Vsa procesna dejanje s prilogami so trajno shranjena na portalu. Tako je INSOLV-INFO postal največja zbirka insolvenčnih objav v Sloveniji saj obsega že več kot 1 milijon objav, vse od leta 2008.
Dnevno obvestilo vsebuje tudi seznam vseh objav prejšnjega dne v sodnem registru za vaša izbrana podjetja ter vse spremembe na njihovih transakcijskih računih (odprtje računa, zaprtje računa, blokade, deblokade). Na samem portalu pa si lahko ogledate tudi celotno zgodovino teh objav ter sprememb na transakcijskih računih.
V kolikor se podjetje iz vašega seznama pojavi na seznamu neplačnikov FURS, vas v dnevnem obvestilu opozorimo tudi na to. Portal pa zraven naprednega obveščanja omogoča tudi splošno dnevno obveščanje, ki vašemu naprednemu obveščanju doda sezname novih (za prejšnji dan) insolvenčnih postopkov, izbrisov poslovnih subjektov ter izrednih objav (stečaji zapuščin, naknadno najdeno premoženje, itd.).
Na področju medijskih objav ter sodnih obravnav vam je na voljo storitev INSOLV Kliping. Ta storitev vam omogoča, da ste dnevno obveščeni o novih sodnih postopkih ali novicah za ključne besede (iskalne izraze) po lastni izbiri (osebe, podjetja, predmeti, itd).
Dnevno obveščanje o spremembah
Portal INSOLV-INFO je spletna stran, ki je namenjena uporabi na osebnih računalnikih ter mobilnih napravah. Ne glede na vrsto naprave se vsebina prikaže tako, da omogoča hiter in učinkovit pregled vseh prikazanih vsebin. Portal predstavlja osnovno storitev, ki jo po potrebah naročnika mogoče dopolniti z dodatnimi storitvami, naštetimi v nadaljevanju.
Namestitveni program Insolv aplikacija, je program ,ki ga uporabnik namesti na svoj računalnik in deluje neodvisno od portala INSOLV-INFO. Uporabnik si v svoji excel tabeli pripravi seznam svojih poslovnih subjektov, ki jih želi spremljati in s pomočjo programa preveri ali so za te subjekte na voljo nove insolvenčne objave ali izbrisi iz sodnega ter poslovnega registra. Program vsebuje tudi arhiv insolvenčnih objav od leta 2008. Program je namenjen predvsem uporabnikom, ki zaradi varstva poslovnih skrivnosti ne smejo ali ne želijo imeti svojega seznama shranjenega na portalu INSOLV-INFO ter tistim, ki želijo večjo kontrolo in prilagodljivost nad svojim seznamom spremljanih subjektov.
Za večje poslovne sisteme in tiste uporabnike, ki že imajo razvite lastne CRM sisteme in bi želeli svoje podatke dopolniti z INSOLV-INFO podatki, pa je na voljo strojni prevzem podatkov (API). Na tak način lahko dnevno prevzemajo podatke ter jih uvažajo v svoje zaledne sisteme ter obdelujejo po lastnih potrebah.
Priprava poročil
Najpomembnejši podatki se lahko izvozijo v obliki poročila INSOLV-INFO, ki pregledno povzame vse pomembne podatke o subjektu in jih združi v pregleden dokument pdf.
Pregleden prikaz
Vsi podatki o subjektu so prikazani na eni strani, kar omogoča hiter in informativen pregled nad podatki ter hkrati podrobno finančno ali pravno analizo subjekta.
Inovativen iskalnik
Iskalnik omogoča iskanje tako po osnovnih podatkih subjektov kot po vsebinah nekaterih prilog (npr. priloge pdf).

Sodoben spletni portal, z najširšim naborom pravnih vsebin na Slovenskem tržišču, ki je že več kot 30 let nepogrešljivo orodje pravnikov z vseh delovnih področij.

Skrbnik vašega uspešnega in varnega poslovanja omogoča, da boste vsak trenutek obveščeni o vseh pomembnih poslovnih, finančnih in insolvenčnih dejanjih vaših poslovnih partnerjev.

Sodoben spletni portal, ki vas v trenutku prepriča z enostavno uporabo in učinkovitimi povezavami pravnih in drugih pomembnih vsebin s področij vzgoje, izobraževanja, znanosti in športa.

Že 60 let je vodilna založba pravne literature v Sloveniji, pripravlja pa tudi najodmevnejše strokovne konference, izobraževanja in seminarje, usmerjene v prakso ter h konkretnim vprašanjem in rešitvam.

Osrednji in najbolj bran slovenski časopis za pravna vprašanja bralce že več kot 30 let v poglobljenih strokovnih člankih tedensko seznanja z aktualnim dogajanjem na vseh pravnih področjih.
Največje pravniško srečanje v Sloveniji, kjer pravniki na strokovnih predavanjih in diskusijah rešujejo aktualne pravne probleme, v iskrivih razpravah izmenjujejo mnenja in izpopolnjujejo znanje.