c S

Slovenija bo v okviru programa Life+ prejela sredstva za tri projekte

09.04.2014 15:51 Ljubljana, 09. aprila (STA) - Trije slovenski projekti bodo prejeli sredstva za sofinanciranje v višini okoli 7,9 milijona evrov iz evropskega okoljskega finančnega programa Life+. Gre za projekte Life Dinalp Bear, Life Kočevsko in LIFEGENMON. Evropska komisija bo pogodbe z izbranimi izvajalci projektov podpisala junija, izvajati pa jih bodo lahko začeli mesec kasneje.

Kot so sporočili z ministrstva za kmetijstvo in okolje, so za sofinanciranje iz programa Life+ v letu 2013 prejeli 34 projektnih predlogov, Evropska komisija pa je prejemnike sredstev po devetmesečnem postopku ocenjevanja in izbora potrdila 25. marca. Potem ko je projekt potrdila komisija, jih je v ponedeljek potrdil še odbor Life+.

Sredstva iz programa Life+ bo prejel projekt ugotavljanja in ohranitve populacije rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah z imenom Life Dinalp Bear, ki ga je prijavil Zavod za gozdove Slovenije s partnerji s Hrvaške, iz Italije in Avstrije. Projekt je vreden 5,9 milijona evrov, od tega bodo iz programa Life+ prejeli 4,2 milijona evrov, sredstva pa bo prispevalo tudi kmetijsko ministrstvo, in sicer nekaj več kot milijon evrov.

Drugi slovenski projekt, ki bo prejeli sredstva programa, je projekt ohranjanja območij Nature 2000 na Kočevskem z imenom Life Kočevsko, ki ga je prijavila kočevska občina s partnerji. Projekt je vreden 2,3 milijona evrov, od tega bo 1,1 milijona evrov sredstev iz programa Life+ ter 681.000 evrov sredstev ministrstva.

Sredstva programa v višini 2,7 milijona evrov bo prejel še projekt Life for European Forest Genetic Monitoring System - LIFEGENMON, ki ga je prijavil Gozdarski inštitut Slovenije s partnerji iz Slovenije, Grčije in Nemčije. Projekt je vreden 5,5 milijona evrov, ministrstvo za kmetijstvo pa bo prispevalo nekaj več kot 731.000 evrov.

Nov razpis za sofinanciranje iz evropskega okoljskega finančnega programa Life+ bo predvidoma objavljen v prvi polovici junija.

Life+ je finančni instrument EU, namenjen izključno okolju. Sredstva programa lahko črpajo vse javne in zasebne pravne osebe. Evropska komisija lahko sofinancira projekte do 50 odstotkov njihove vrednosti, v posebnih primerih do 75 odstotkov, ostalo pa zagotovi prijavitelj s partnerji.